Programări online

     Telefon: 0332.444.777

Gnatologie

Gnatologie

Gnatologia este ramura cea mai nouă a stomatologiei moderne, care se ocupa cu studiul morfo-logiei, funcţiei şi disfuncţiei sistemului stomatognat (aparat masticator), în scopul cunoaşterii, menţinerii şi instaurării echilibrului biologic şi mecanic la nivelul acestui sistem.

În momentul actual, Centrul Medical Domenico are în structura sa singurul cabinet de gnatologie    din ţară.